Home » Արմավիրի մարզի երիտասարդների խնդիրները և հասարակական քաղաքական ակտիվության մակարդակը

Արմավիրի մարզի երիտասարդների խնդիրները և հասարակական քաղաքական ակտիվության մակարդակը

Հեղինակ - admin

«Արմավիրի մարզի երիտասարդների խնդիրները և հասարակական քաղաքական ակտիվության մակարդակը» հետազոտության ընթացքից․

Հարցմանը մասնակցած երիտասարդներից ակցիաներին հաճախ մասնակցել է 11 երիտասարդ, 74-ը՝ հազվադեպ, 135-ը՝ երբեք։

Հարցմանը մասնակցած երիտասարդներից գործադուլներին հաճախ մասնակցել է 4 երիտասարդ, 44-ը ՝ հազվադեպ, 173-ը՝ երբեք։

Հարցմանը մասնակցած երիտասարդներից դասադուլներին հաճախ մասնկցել է 12 երիտասարդ, 112-ը՝ հազվադեպ, 97-ը՝ երբեք։

Այլ հոդվածներ